Uppdaterad

  1. Vad behöver jag som ombud bevaka avseende förhandling och samverkan under coronapandemin?

Du ska som alltid bevaka att arbetsgivaren förhandlar och samverkar före beslut. Var dock medveten om att arbetsgivaren kan behöva fatta snabba beslut i nuläget och att kriterierna för att inte behöva förhandla före beslut i 11§ MBL kan vara uppfyllda. Exempelvis om en stor del av lärarna har sjukanmält sig på morgonen och rektor med mycket liten framförhållning måste organisera om bland de lärare som är på skolan för att kunna bemanna verksamheten och ta emot barnen/eleverna när skolan öppnar. I ett sådant läge ska dock rektor informera om beslutet och låta Lärarnas Riksförbund ha synpunkter i efterhand samt inte minst förhandla/samverka kring vilka riktlinjer och rutiner som ska gälla i en sådan situation framöver.

I det fall arbetsgivaren rimligen har haft tid att förhandla/samverka före beslut, men underlåtit att göra detta, ska detta påtalas för arbetsgivaren. Att ta ställning till eventuell lokal tvisteförhandling är inte akut (vi har i de flesta fall fyra månader på oss) och fokus bör i nuläget ligga på att säkerställa att vi får inflytande på de beslut arbetsgivaren fattar. Vi behöver förmå, ofta stressade, arbetsgivarrepresentanter att lyssna på och samverka med våra ombud och ta tillvara deras kunskap om verksamheten.

Du ser den här informationen eftersom du är ombud och inloggad.


Taggar

För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla