Uppdaterad

  1. Vad behöver jag som ombud bevaka under coronapandemin?

Att det finns krisplaner och att riskbedömning görs. Arbetsmiljöverkets webbplatslänk till annan webbplats är bra att utgå ifrån.
Nu har Folkhälsomyndigheten tagit fram en riskbedömningsrekommendation gällande ”Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19”.länk till annan webbplats Den kan vara aktuell att använda exempelvis vid sammankomster med många lärare, till exempel om det ska genomföras en gemensam utbildning. Information och mallar för riskbedömning finns härlänk till annan webbplats Smitta är en arbetsmiljörisk och ska behandlas som en sådan. Enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet ska man uppmärksamma såväl psykiska och fysiska som organisatoriska aspekter. Koppla in företagshälsovården och elevhälsan eller motsvarande kompetenser om ni är osäkra på den medicinska delen. Dela gärna exempel på riskbedömningar i vårt HSO-nätverk (för huvudskyddsombud) på LR-nätverket bakom inloggning

Du ser den här informationen eftersom du är ombud och inloggad.


Taggar

För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla