Uppdaterad

  1. Vad ska jag som ombud tänka på under coronapandemin?

Håll dig aktuellt informerad via lr.se/corona om vad som gäller i fackliga frågor. Sidan uppdateras kontinuerligt, gå därför in och kontrollera vad som står när en fråga är aktuell. Något som stod på samma sida förra veckan behöver inte nödvändigtvis vara den samma idag då ny information och nya rekommendationer kan ha tillkommit. Som ombud ska du föra ut saklig information. Kontakta RO för stöd och råd och håll såväl dig själv som medlemmar kontinuerligt informerade. Om ett läge skulle uppstå där krislägesavtalet kan komma att aktiveras kommer förbundet komma med mer detaljerad information. Säkerställ att arbetsgivaren kan nå Lärarnas Riksförbund lokalt i det fall snabba beslut behöver fattas som rör våra medlemmar.

Du ser den här informationen eftersom du är ombud och inloggad.


Taggar

För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla