En lärare arbetar deltid 80 procent och har reglerad arbetstid utlagd måndag-torsdag med sju timmar per dag. En studiedag infaller på en fredag. Rektor vill att läraren ska vara med. Vad gäller?

Lärarens deltid på 80 procent innebär att lärarens reglerade arbetstid är 80 procent av 1 360 timmar, det vill säga 1 088 timmar. Vid planeringen av verksamhetsåret måste arbetsgivaren se till att läraren har reglerad arbetstid utlagd på den aktuella fredagen/studiedagen och att arbetstiden ryms inom den deltidsanställde lärarens reglerade arbetstid.

(Partsgemensamma frågor och svar om arbetstid i det kommunala avtalet)