Uppdaterad

En tjänst annonseras ut i ma/no 90 procent. Läraren som intervjuas för tjänsten undrar vad som skiljer tjänstens innehåll från en heltidsanställning. Vad säger avtalet?

Avtalet reglerar inte i detalj hur en anställning ska utformas, varken till sysselsättningsgrad eller till innehåll. Arbetsgivaren ska visa vilka arbetsuppgifter som ingår i deltidsanställningen och vilken omfattning dessa uppgifter har i förhållande till en heltidsanställning.

(Partsgemensamma frågor och svar om arbetstid i det kommunala avtalet)


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla