Kan arbetsgivaren förlägga A-dagar till andra dagar än måndag-fredag?

Skolans verksamhet bedrivs i de allra flesta fall måndag-fredag och därför förläggs lärarnas 194 A-dagar vanligtvis till måndag-fredag. Vid aktiviteter som till exempel Öppet hus eller skolkonserter kan dag av de 194 A-dagarna förläggas till lördag eller söndag. Vid arbete på lördag eller söndag, tid som avtalet anser vara obekväm, utges tillägg för obekväm arbetstid.

(Partsgemensamma frågor och svar om arbetstid i det kommunala avtalet)