Uppdaterad

På en skola finns problem med ojämn förläggning av arbetsuppgifterna över verksamhetsåret. Nationella prov, utvecklingssamtal, Öppet hus och föräldramöte ligger alla under april månad. Hur kan detta hanteras?

Rektor och personal bör tillsammans göra en grovplanering av verksamheten inför verksamhetsåret där man fördelar de extra tunga arbetsuppgifterna utspritt över året. Vid planeringen ska såväl verksamhetens som den enskilde lärarens behov beaktas. I första hand bör man fördela de arbetsuppgifter som skolan och läraren själv råder över så att förläggningen och därmed arbetsbelastningen blir så jämn som möjligt över arbetsåret. Den reglerade arbetstiden ska sedan lämpligen förläggas så att mer tid förläggs till de veckor då behovet är större och mindre till de veckor då arbetsbördan är något mindre.

Det finns inget i avtalet som begränsar utlägget av reglerad arbetstid till en veckoarbetstid på till exempel 35 timmar per vecka. Begränsningen ligger i 1 360 timmar per år och periodiseringen av de huvudsakliga arbetsuppgifterna om minst tre perioder under verksamhetsåret. Syftet med periodiseringen är att åstadkomma en så jämn arbetsbelastning som möjligt.

 (Partsgemensamma frågor och svar om arbetstid i det kommunala avtalet)


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla