Uppdaterad

Tre lärare har tillsammans ansvar för en grupp om 60 elever i årskurs 5. De arbetar alla 100 procent och alla har hela sin tjänstgöring förlagd till gruppen. Under vårterminen ska två av de tre lärarna under samma tidsperiod vara föräldralediga på 25 procent. Vad händer?

Arbetsgivaren har ansvaret att planera för att verksamheten ska kunna fortgå utan påtagliga störningar. Arbetsgivaren har också ansvar för lärarnas arbetsmiljö. Om utgångspunkten i ovanstående fråga är att alla tre lärarna har 100 procent tjänstgöring förlagd till årskurs 5 och det försvinner 25 procent respektive 25 procent, så måste frågan lösas organisatoriskt. Ett sätt är att omfördela och omprioritera i verksamheten för att få in ytterligare tjänstgöring till årskurs 5 i form av någon eller några andra lärare i organisationen som kanske i dag inte har full tjänstgöring. Ett annat sätt är att ta in vikarie på deltid.

(Partsgemensamma frågor och svar om arbetstid i det kommunala avtalet)


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla