Uppdaterad

Två lärare ska åka på kurs till London med elever i gymnasiets årskurs 3. Resan är en del av en kurs i engelska. De åker på tisdag morgon och kommer tillbaka lördag kväll. Vad ska lärare och rektor tänka på inför resan?

Inför resan måste rektor besluta om resans utformning. Hur ska resan bemannas och hur ska berörda lärares arbetstid förläggas för att regler om dygns- och veckovila ska kunna iakttas och ansvaret för eleverna upprätthållas. Att rektor fattat de nödvändiga besluten inför resan är avgörande ur försäkringssynpunkt för den händelse något skulle inträffa under resan. Även vilka avtalade ersättningar som kan komma i fråga för de berörda lärarna ska beslutas av rektor i förväg.

(Partsgemensamma frågor och svar om arbetstid i det kommunala avtalet)


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla