Får jag min nya lön nu?

I och med att ett nytt avtal, HÖK18, nu är klart kan de lokala löneöversynerna slutföras. När de är klara ska ny lön betalas ut med full retroaktivitet per den 1 april 2018.