Uppdaterad

Hur blir det med satsning på arbetsmiljö- och arbetsbelastning?

Med #skolavtal18 tar vi arbetsmiljöarbetet ända ut på alla skolor, med långsiktiga och konkreta åtgärder. Av den särskilda skolbilagan framgår att ett riktat arbetsmiljöarbete med tydliga mål för minskade sjuktal och förbättrad arbetsmiljö ska bedrivas på varje skola. Detta ska ske med stöd i Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” särskild anpassad till skolan (Skol-OSA) Arbetet ska bedrivas på varje arbetsplats, med analys och åtgärder, som följs upp på arbetsplatsen, i kommunen och av centrala parter. På varje skola ska också finnas praktiska metoder för att åskådliggöra arbetsinnehåll och balans i den enskilde medarbetarens uppdrag inom ramen för den totala arbetstiden.


Kategori

Avtal HÖK18


Taggar

För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla