Uppdaterad

Hur gick det egentligen med SKL:s krav på förenklad turordning för lärare?

Idag delar SKR vår uppfattning om att turordningsregler vid uppsägning på grund av arbetsbrist måste utgå från skolan och dess unika förutsättningar: behörighetsregler, årlig tjänstefördelning och skollagen. Regelverket är alltså oförändrat kvar på samma sätt som tidigare för våra medlemmar.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla