Hur gick det med våra yrkanden om lön?

I det nya avtalet, HÖK18, är parterna överens om att den lokala arbetsgivaren, för att kunna säkra kompetensförsörjning av lärare, måste kunna erbjuda en positiv livslöneutveckling och en lönestruktur som faktiskt bidrar till stabilitet och kontinuitet i stället för alltför stor personalomsättning. Parterna är också överens om vikten av att lönestrukturen och löneutvecklingen premierar erfarenhet, kompetens och kontinuitet.

Parterna är även överens om att en framgångsrik kompetensförsörjning också förutsätter konkurrenskraftiga löner. Dessutom är vi överens om att lärarbristen måste mötas med ökade insatser från kommunernas sida så att de blir en attraktiv arbetsgivare