Uppdaterad

Jag har ferietjänst, innebär det kommunala avtalet (HÖK18) några förändringar i bilaga M?

Nej, bilaga M som reglerar arbetstiden för lärare med ferieanställning är kvar med samma formuleringar som tidigare. Det innebär också att de partsgemensamma frågor och svar som togs fram till HÖK 12 fortsatt gäller och är fullt användbara.


Kategori

Avtal HÖK18


Taggar

För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla