Uppdaterad

På vilket sätt är HÖK18 ett #skolavtal?

Det nya avtalet, HÖK18, innehåller bland annat en ny särskild skolbilaga som innebär att alla kommunala arbetsgivare nu har ett särskilt uppdrag att förstärka sitt arbete för att trygga kompetensförsörjningen inom skolan på såväl kort som lång sikt. Arbetet ska ske i samverkan mellan de lokala parterna och löpande följas upp både lokalt och centralt. Vi sätter både till resurser centralt för att stödja det lokala arbetet och ger samtidigt ett tydligt uppdrag till lokala parter. Bland annat i form av stödmaterial.

Vi har genom det tagit viktiga steg i att stärka arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats, vilket är en högst angelägen fråga för våra medlemmar och för svensk skola. Med #skolavtal18 förstärker vi det systematiska arbetsmiljöarbetet som kan göra verklig skillnad i våra medlemmars vardag. Centrala parter ska sedan inför nästa HÖK-förhandling 2021 särskilt analysera resultatet av det lokala arbetet.


Kategori

Avtal HÖK18


Taggar

För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla