Uppdaterad

Vad gäller för mig som slutat hos arbetsgivaren efter revisionstidpunkten den 1 april 2018, får jag också retroaktiv lön?

Det beror på hur de som av någon anledning avslutat sin anställning hanteras i den lokala löneöversynen. Detta avgörs lokalt. Kontakta din kommunförening/din lokalavdelning.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla