Uppdaterad

Varför gick vi inte ut i strejk?

Avtalet HÖK18 tar avstamp i behovet av fler lärare. Vi har tagit viktiga steg för att stärka arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats, en högst angelägen fråga för våra medlemmar. Vi är också överens med SKR om att uppvärderingen av lärarlönerna måste fortsätta, att kompetens och erfarenhet ska värdesättas även för lärare som inte byter jobb. Sammantaget har Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets Samverkansråd gjort bedömningen att vi med det slutbud, som medlarna la fram, fick ett bättre avtal än vad som hade kunnat åstadkommas med en strejk. Medlemmarna hade dessutom förlorat sin retroaktiva lön om vi hade varit i konflikt.


Kategori

Avtal HÖK18


Taggar

För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla