Uppdaterad

Varför saknar avtalet en garanterad nivå för löneökningar?

I den nuvarande situationen med lärarbrist skulle den siffra som går att åstadkomma i ett avtal, det vill säga det så kallade märket, riskera att hålla nere löneutrymmet. Vi har marknadskrafterna i ryggen. Under den sista avtalsperioden på sex år har vi haft fyra år utan en fastställd siffra. Inte i någon kommun har löneutvecklingen för lärare sammantaget varit lägre än märket, utan i de flesta fall snarare påtagligt högre.

Sammantaget i riket har både lokala kommunala lönesatsningar, ökad rörlighet och därutöver statliga resurstillskott bidragit till att lärarnas löner utvecklats klart positivt jämfört med arbetsmarknaden i övrigt. Det hindrar dock inte att fortsatta satsningar behövs. Nuvarande avtal har förstärkningar när det gäller åtgärder för lönestrukturen som är viktig för att säkerställa att erfarenhet, kompetens och kontinuitet premieras.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla