Varför saknar avtalet en garanterad nivå för löneökningar?

I den nuvarande situationen med lärarbrist skulle den siffra som går att åstadkomma i ett avtal, det vill säga det så kallade märket, riskera att hålla nere löneutrymmet. Vi har marknadskrafterna i ryggen. Under den sista avtalsperioden på sex år har vi haft fyra år utan en fastställd siffra. Inte i någon kommun har löneutvecklingen för lärare sammantaget varit lägre än märket, utan i de flesta fall snarare påtagligt högre.

Sammantaget i riket har både lokala kommunala lönesatsningar, ökad rörlighet och därutöver statliga resurstillskott bidragit till att lärarnas löner utvecklats klart positivt jämfört med arbetsmarknaden i övrigt. Det hindrar dock inte att fortsatta satsningar behövs. Nuvarande avtal har förstärkningar när det gäller åtgärder för lönestrukturen som är viktig för att säkerställa att erfarenhet, kompetens och kontinuitet premieras.