Uppdaterad

Varför tog det så lång tid att nå ett avtal?

Vi ville lägga fokus på det som gör läraryrket attraktivt när det aktuella problemet är lärarbrist, medan en stor del av tiden upptogs av frågor som handlade om när det finns ett överskott på lärare. Det krävdes ett gediget arbete för att nå fram till dagens avtal som fokuserar på att arbetsgivaren på varje förskola och skola måste ta sitt ansvar för att skapa en god arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning och en god löneutveckling för lärare. Detta tog tid och behövde få ta tid.


Kategori

Avtal HÖK18


Taggar

För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla