Publicerad

Är bilaga 6 borta? Innebär det att vi som har skrivit ett lokalt avtal om semestertjänst inte kan fortsätta?

Den ”gamla” bilaga 6 som fanns i HÖK 18 är borta, med de lokala avtal som skrevs då lever vidare tills någon part säger upp dem. I HÖK 21 finns en ny bilaga 6 med helt nya skrivningar.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla