Uppdaterad

Är detta det bästa vi kunde komma fram till?

Det är inte det avtal som kommer att lösa alla problem för våra medlemmar vad gäller dålig arbetsmiljö och för hög arbetsbelastning. Men det är ett avtal som vi hoppas kunna använda som grund för ett kraftfullt fackligt arbete lokalt med stöd den centrala nivån.


Kategori

Avtal HÖK21


Taggar

För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla