Får alla engångsbeloppet på 2000 kr?

Nej, de som är undantagna är de som inte har månadslön utan får betalt per timme, samt de som är lediga av annan orsak än sjukskrivning eller föräldraledighet.

Avtalet gäller Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets medlemmar inom kommunal sektor. Det förbjuder dock inte att arbetsgivaren, om de vill, också ger samma summa till oorganiserade.