Uppdaterad

Hur förhåller sig LR till en kommun som vill ta pengar från budgeterade löneökningar för att betala engångssumman på 2000 kronor i bilaga 8?

Ett engångsbelopp blir inte en del av lönesumman som löneökningar blir. Det finns inget rättvisande sätt för en kommun att räkna om ett engångsbelopp till löneökning eller tvärtom. Detta eftersom värdet av en löneökning ackumuleras månad för månad och år för år så länge personen är anställd. Vill en kommun ta engångsbelopp ur posten för löneökningar bör LR be kommunen redovisa hur de räknar ut vad 2000 kronor i engångsbelopp motsvarar i löneökning.

Det som avsatts till löneökningar i budget är tänkt att gå till nya löner. Löner som ska vara ett resultat av arbetsgivarens genomtänkta prioriteringar för att åstadkomma en attraktiv lönestruktur. En lönestruktur som ska leda till en god kompetensförsörjning av lärare till kommunen. Engångssumman bidrar inte till detta och borde därför inte blandas ihop med budgetposten för löneökningar.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla