Uppdaterad

Hur gick det med våra yrkanden om lön?

I avtalet HÖK21 är parterna överens om att den lokala arbetsgivaren, för att kunna säkra kompetensförsörjning av lärare, måste kunna erbjuda en positiv livslöne­utveckling och en lönestruktur som faktiskt bidrar till stabilitet och kontinuitet i stället för alltför stor personalomsättning. Parterna är också överens om att det finns stora behov av en lokal lönesättning där verksamheten värderar erfarenhet hos yrkesskickliga lärare.

Det nya avtalet innehåller nya bestämmelser om att en analys där fack och arbetsgivare tittar på lönestrukturen både mellan och inom yrkesgrupper ska genomföras efter varje löneöversyn för att utgöra ett underlag inför kommande löneöversyn. Det lokala partsarbetet måste fortgå och fördjupas för att säkra att arbetsgivaren har ett faktaunderlag för att kunna föra en lönepolitik som möjliggör att erfarna och yrkesskickliga lärare premieras och kan bidra till stabilitet genom minskad personalomsättning.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla