Uppdaterad

Hur kommer ersättningen för de som arbetar med lovskola att vara?

Den som frivilligt överenskommer att arbeta med lovskola upp till 6 extra dagar får om den totala arbetstiden inklusive lovskolans extra a-dagar inryms inom ordinarie årsarbetstid, genom färre timmar per dag de övriga 194 A-dagarna, 150 procent av kalenderdagslönen per extra arbetsdag.

Skulle arbetstiden inklusive lovskolan överstiga ordinarie årsarbetstid blir ersättningen 200 procent av kalenderdagslönen per extra arbetsdag.

Skulle arbetsgivaren beordra övertid för lovskola utgår kvalificerad övertidsersättning 240 procent.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla