Hur länge gäller HÖK21?

Avtalet gäller i tre år, tom 2024-03-31.