Uppdaterad

Innebär skrivningarna i Bilaga M om förtroende­arbetstid någon förändring mot hur det har varit?

Nej, skrivningarna är bara ett förtydligande av den praxis som redan finns angående förtroendearbetstidens innehåll.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 25 55
Mejla