Innebär skrivningarna i Bilaga M om förtroende­arbetstid någon förändring mot hur det har varit?

Nej, skrivningarna är bara ett förtydligande av den praxis som redan finns angående förtroendearbetstidens innehåll.