Uppdaterad

Jag är Studie- och yrkes­väg­ledare och har semester­tjänst. Kan vi skriva ett lokalt avtal om annan arbets­tids­reglering?

Ja, för anställda med semestertjänst kan också lokala avtal skrivas om ex förtroendearbetstid, flextid, årsarbetstid. Likaså kan man skriva avtal om ex dimensionering av uppdraget. Ex hur många elever varje SYV ska ansvara för. Detta förutsätter att arbetsgivare och fackförbund är överens.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla