Kan vi skriva lokalt avtal om hur mycket vi ska undervisa och om fredad planeringstid?

Ja, i ett lokalt avtal kan man komma överens om principer för dimensionering för olika delar av uppdraget.