Måste ett lokalt avtal innebära ett ökat antal A-dagar?

Nej, det är möjligt att skriva avtal som innebär både ökat eller minskat antal A-dagar.