Ska allt arbete ske lokalt med nya avtal och, eller får vi stöttning från centralt håll?

Mycket arbete kommer att ske lokalt men givetvis kommer vi att få stöttning från centralt håll.