Stämmer det att tjänstefördelningarna ska MBL-förhandlas?

Ja, de ska förhandlas som ett led i att skapa balans mellan uppdrag och förutsättningar.