Uppdaterad

Vad är syftet med den nya Bilaga 6 i HÖK21?

Att arbetsgivare och fackförbund tillsammans ser över arbetsorganisationen för att uppnå en balans mellan uppdrag och förutsättningar. Detta för att få förbättrade resultat och ökad måluppfyllelse. Arbetet kan leda till ett lokalt avtal om ex arbetstid, antal A-dagar, dimensionering av uppdraget.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 25 55
Mejla