Vad gäller för mig som slutat hos arbetsgivaren efter revisionstidpunkten den 1 april 2021, får jag också retroaktiv lön?

Det beror på hur de som av någon anledning avslutat sin anställning hanteras i den lokala löneöversynen inom HÖK21. Detta avgörs lokalt. Kontakta din LR-förening eller din lokalavdelning.