Uppdaterad

Vad gäller om jag är föräldraledig eller sjukskriven, omfattas jag av löneöversynen?

Ja, som föräldraledig respektive sjukskriven omfattas du av löneöversynen, men den retroaktiva lönen baseras på den lön du fått ut av arbetsgivaren under perioden.

Du kan höja din sjukpenninggrundande inkomstnivå hos Försäkringskassan först från den dagen löneöversynen är klar och underskriven i kommunen.

Du kan inte få retroaktiv ersättning från Försäkringskassan.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla