Uppdaterad

Vad ingår i förarbetet för ett lokalt avtal?

Förslagsvis går arbetsgivare och fack tillsammans igenom uppdraget utifrån, lagstiftning, förordningar, eventuella lokala styrdokument och idéer från arbetsplatsen.

Det är av vikt att se över det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet, att tydliggöra att tid finns för att både enskilt arbete och samarbete med kollegor samt att säkerställa balansen mellan uppdrag och resurser. Detta för att skapa en gemensam bild av förutsättningar, krav och möjligheter för en annan arbetsorganisation och/eller arbetstidsorganisation.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla