Uppdaterad

Var återfinns vi studie- och yrkesvägledare i HÖK21?

Avtalet gäller samtliga medlemmar i Lärarnas Riksförbund inklusive studie- och yrkesvägledare, även om yrkestiteln inte nämns uttryckligen i avtalstexten. Det särskilda åläggandet från centrala parter till lokal nivå, att mot uppställda mål aktivt arbeta för sänkta sjuktal och förbättrad arbetsmiljö, kommer att vara viktig för våra studie- och yrkesvägledare. Även till exempel nya skrivningar i det generella löneavtalet, kompletterat och utvidgat i vår skolspecifika bilaga med texter om lönevärdering av erfarenhet med mera, kommer att ha betydelse för våra studie- och yrkesvägledare.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla