Varför är SKR motpart när de säger sig inte kunna tvinga kommunerna att följa avtalet?

Sveriges kommuner har bestämt att de ska vara organiserade på det viset. De bestämmer själva över sin organisation.