Uppdaterad

Varför byter vi inte motpart?

Vi kan som fackförbund inte välja motpart. Sveriges kommuner bestämmer själva över den frågan. Däremot kan vi väcka opinion och tala om att vi tycker att SKR och Sveriges kommuner inte lever upp till sitt arbetsgivaransvar och därmed inte bidrar till att stärka kompetensförsörjningen i skolan.

Lärarnas Riksförbund har i många år ansett att skolan ska förstatligas.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla