Uppdaterad

Varför ska jag fortsatt vara med i facket när avtalet inte är bindande för min arbetsgivare?

Ett avtal binder alltid parterna. Däremot behöver inte allt i en avtalstext vara skrivet så att det blir tvistbart. Det beror på vad parterna är villiga att skriva in för formuleringar.

Mycket av det som står i avtalet är emellertid tvingande för arbetsgivaren att följa. Så exempelvis det som avtalats om arbetstid för lärare i bilaga M, semester, ersättningar vid sjukskrivning, föräldraledighet, tjänstepension och så vidare.

Om inte kollektivavtal tecknas förlorar arbetstagarna dessa rättigheter som facket förhandlat fram.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla