Uppdaterad

Varför tecknar vi detta avtal HÖK21?

Vi tecknar detta avtal HÖK21 därför att det är viktigt att ha ett gällande kollektivavtal för våra medlemmar. Och med detta avtal som grund är det vår avsikt att åstadkomma förbättringar för medlemmarna vad gäller arbetsbelastning och lön.


Kategori

Avtal HÖK21


Taggar

För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla