Varför tecknar vi detta avtal HÖK21?

Vi tecknar detta avtal HÖK21 därför att det är viktigt att ha ett gällande kollektivavtal för våra medlemmar. Och med detta avtal som grund är det vår avsikt att åstadkomma förbättringar för medlemmarna vad gäller arbetsbelastning och lön.