Uppdaterad

Vi får inte ut några 104 h kompetensutveckling. Tiden används till planering och annat. Kan man komma åt det?

I HÖK21 är parterna överens om att kompetensutveckling är viktig. Därför bör de lokala parterna samverka kompetensutveckling både ur ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 25 55
Mejla