Publicerad

Vi har efterlyst någon form av plan för hur vi ska locka fler lärare till skolan, men det finns ingen. Vad kan vi göra?

Enligt det nya avtalet ska den lokala arbetsgivaren utarbeta en plan för den strategiska kompetensförsörjningen. Den ska vara färdig senast 2022-03-31.
Planen ska samverkas/MBL-förhandlas med Lärarnas Riksförbund.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 25 55
Mejla