Vi jobbade jätte­mycket med strategisk kompetens­för­sörjning, som fanns med i HÖK18. Är det helt bort nu?

Nej, arbetet med strategisk kompetensförsörjning fortsätter även i HÖK21. På vissa håll gjordes ett framgångsrikt arbete och på andra håll hade man svårt att komma igång. I HÖK21 åläggs de lokala parterna att fortsätta arbetet.