Uppdaterad

Vilka får ta del av ett extra engångsbelopp på junilönen?

Alla medlemmar i Lärarnas Riksförbund som varit anställda med månadslön den 1 april kommer på junilönen att få ett extra engångsbelopp på 2000 kr proportionellt mot sysselsättningsgraden.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla