Vilka får ta del av ett extra engångsbelopp på junilönen?

Alla medlemmar i Lärarnas Riksförbund som varit anställda med månadslön den 1 april kommer på junilönen att få ett extra engångsbelopp på 2000 kr proportionellt mot sysselsättningsgraden.