Uppdaterad

Hur ser LR på storleken på påslag?

Vi anser att i princip alla erfarna och legitimerade lärare bör kunna omfattas av åtminstone något av kriterierna. Vi anser därför att Lärarlönesatsningen bör omfatta så många som möjligt.

Enligt förordningen är det lägsta möjliga medelutfallet 2500 kr. Det är då pengarna räcker till flest enligt det regelverk som finns. Därför förordar vi ett medelutfall om 2500 kr. Vi ansåg i vårt remissvar att den nedre gränsen skulle sättas lägre än 2500 kr, vilket hade inneburit att fler hade fått del av pengarna.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla